Avbokningsregler för kurserna

AVBOKNINGSREGLER VID HAPPYHUND
Distansavtal:
Vid återtagande av anmälan följer HAPPYHUND de villkor som
Konsumentverket har.

Anmälan:
Anmälan till kurs/utbildning/föreläsning/läger är bindande. Ångerrätten
ska åberopas skriftligen inom 14 dagar från anmälan/betalning.
Anmälan innebär alltså att din ångerrätt upphör 14 dagar efter att du
fått bekräftelse på att du kommit med på
kursen/utbildningen/föreläsningen/lägret
och att du samtycker till detta villkor.

Återtagande av anmälan/avbrytande av kurs/utbildning/föreläsning:
Du har rätt att ångra din anmälan genom att meddela oss skriftligen
senast 14 dagar efter att du mottagit bekräftelse på din anmälan.
Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt, förutom 30%
anmälnings- och administrationsavgift. Detta gäller även om du eller din
hund blir allvarligt sjuka så att ni inte kan deltaga i anmäld aktivitet
mot uppvisande av intyg. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du
skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen/föreläsningen.