Officiella Tävlingar

OFFICIELL NOSEWORK TÄVLING TEM UTOMHUS NW 1 - 30 APRIL

Fredagen den 30 april arrangerar vi officiell Nosework tävling i TEM UTOMHUS NW1.

Tävlingen kommer att delas upp i en fm-grupp samt en em-grupp.
Starttid ca 8.00 (mer exakt tid kommer i PM)

50 platser
Kostnad: 475 kr (Betalas vid PM om antagen plats, efter anmälningstidens slut)
Domare: Ann-Louise Ryrvik och Elisabeth Ekland

Platsdelning: efter inkommen anmälan.

Det kommer att bli en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Grupperna kommer att lottas för att det ska vara så rättvist som möjligt.

Plats: Slättens Foder&Trädgård, Vara

Anmälan görs via snwktavling.se

Krav på medlemsskap inom SKK ansluten klubb.

Det är inte tillåtet att träna på platsen innan tävlingen.

Sponsorer: Agria Försäkringar, Doggy, Slättens Foder i Vara, Hund som Hobby