Officiella Tävlingar

OFFICIELL NOSEWORK TÄVLING TEM FORDON NW 1 - 30 NOVEMBER

Lördagen den 30 november arrangerar vi officiell Nosework tävling i TEM FORDON NW1.

Tävlingen kommer att delas upp i en fm-grupp samt en em-grupp.
Starttid ca 8.00 (mer exakt tid kommer i PM)

50 platser
Kostnad: 470 kr (Betalas vid PM om antagen plats, efter anmälningstidens slut)
Domare: Maria Ihren, Camilla Sjöberg

Platsdelning: efter inkommen anmälan.

Det kommer att bli en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Grupperna kommer att lottas för att det ska vara så rättvist som möjligt.

Plats: Hullert Maskiner i Vara

Anmälan görs via snwktavling.se

Krav på medlemsskap inom SKK ansluten klubb.

Det är inte tillåtet att träna på platsen innan tävlingen.

Sponsorer: Hullert Maskiner, Hund som Hobby, Agria Försäkringar, Doggy, Slättens Foder i Vara

OFFICIELL NOSEWORK TÄVLING TSM2 - 1 DECEMBER

Söndagen den 1 december arrangerar vi officiell Nosework tävling i Samtliga moment klass 2.

Tävlingen kommer att delas upp i en fm-grupp samt en em-grupp.
Starttid ca 8.00 (mer exakt tid kommer i PM)

50 platser
Kostnad: 470 kr (Betalas vid PM om antagen plats, efter anmälningstidens slut)
Domare: Camilla Sjöberg och Maria Ihren

Platsdelning: efter inkommen anmälan.

Plats: Gradgatan 2, Vara

Anmälan görs via snwktavling.se

Det kommer att bli en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Grupperna kommer att lottas för att det ska vara så rättvist som möjligt.

Krav på medlemsskap inom SKK ansluten klubb.

OBS! Annan verksamhet förekommer i butiken under dagen.

Det är inte tillåtet att träna på platsen innan tävlingen.

Sponsorer: Slättens Foder, Hund som Hobby, Agria Djurförsäkringar, Doggy