Beteendeutredning

Beteendeutredning för problematiska beteende

Det kan handla om rädslor, separationsångest, skällande, hundmöten, stress, svårigheter med kontakt m.m.

Kostnad: Första tillfället ca 80 min, 1500 kr + reseersättning (40 kr/mil)
Då ingår: Kartläggning, arbetsplan & praktiskt genomförande/träning

uppföljning och återbesök 750 kr/timma
Coachning med praktiska övningar.